top of page
  • spicybrown

L. Machara, SpicyBrown: Škrtanie rozpočtov nie je dôvod na zrušenie firemného eventu

Blížiaca sa letná sezóna prináša obdobie teambuildingov a podujatí pre zamestnancov. Čím sa tento rok zadania od klientov líšia od tých minuloročných a aké zmeny nastali v ich požiadavkách?Podujatia pre zamestnancov sú jedným z kvalitných nástrojov na formovanie kolektívu, posilňujú tímového ducha, utužujú vzťahy, podporujú neformálnu komunikáciu a v konečnom dôsledku sú aj konkurenčnou výhodou. Viaceré firmy však tento rok prechádzajú znižovaním alebo škrtaním marketingových rozpočtov. „Máme klientov, ktorí pocítili záchvev krízy z Nemecka, niektorým klientom naopak situácia na trhu pomohla. Firmy sú opatrnejšie v rozhodovaní, preto sa k väčšine zadaní na letné eventy dostávame oveľa neskôr ako bol štandard počas minulých rokov.  Manažéri si stále uvedomujú význam teambuildingov a športových dní, no hľadajú ekonomicky prijateľné riešenie.“


Originalita a nápad

Oblasť event marketingu ponúka široké a kreatívne možnosti realizácie. Umožňuje pracovať s hudbou, osvetlením, výzdobou a samozrejme so samotným priestorom. Atmosféra priestoru je prvotným faktorom, ktorý dokáže zaujať a utvoriť celkový dojem u hostí. „Ak je jeho potenciál využitý naplno, vie vyzdvihnúť hodnotu eventu a celková investícia do podujatia je o to efektívnejšia,“ hovorí Eva Holmanová.


Oklieštený rozpočet nie je dôvod na zrušenie eventu

Podľa SpicyBrown znižovanie rozpočtov ešte nebráni priniesť zamestnancom eventový zážitok. „Dôležité je rozprávať sa s klientom otvorene. Ak má obmedzený budget, ale chce podporiť viditeľnosť svojej značky, vieme ho prirodzene zapojiť do verejných podujatí, ktoré organizujeme celoročne. Ak sa rozhoduje zorganizovať event pre svojich zamestnancov a ich rodiny, taktiež vieme vyjsť v ústrety v kreatívnej realizácii.“


Menší budget, väčšie pohodlie

Letný firemný event môže vyzerať ako dvojdňový event mimo pracoviska. Klient v tomto prípade ráta s nákladmi na prenájom externého areálu alebo športoviska, ubytovanie, dopravu, eventové a cateringové náklady. „V rámci šetrenia rozpočtov vieme klientom vystavať efektívnu alternatívu a preniesť celú kreatívu priamo do areálu firmy. Zamestnávateľ si sám určí či dostanú všetci zamestnanci voľno, budú pracovať v skrátenej pracovnej dobe alebo bude event prebiehať po skončení práce. Aj popoludňajší event s príjemným zábavným programom a letným cateringom môže vytvoriť dobrú náladu v pracovnom kolektíve a posilniť vzťah k firme. Navyše v pohodlí firemného prostredia.“Ekológia už nie je len trendom

Firmy stále častejšie reflektujú na ekologickú stopu svojich činností a princípy ekológie vkladajú do svojej firemnej filozofie a kultúry. „Rešpektujeme takúto cestu klientov, od roku 2018 sami implementujeme do vlastných projektov princípy Zero Waste. Túto možnosť ponúkame aj našim klientom. Na podujatia sme schopní zabezpečiť kompostovateľný riad, vratné poháre alebo servírovací riad z recyklovaných materiálov.“ Atmosféra letných dní je príležitosť priniesť nielen zážitok a budovať atraktívnosť značky, ale aj prirodzene učiť zamestnancov k hodnotám firmy.

bottom of page